Hjertelig takk

23.02.2020

for all omsorg og oppmerksomhet i forbindelse med min mann og vår far, Erling Johansen^s bortgang og bisettelse. Takk for blomster og pengegaver til Alzheimer forskningen. En spesiell takk til Sistranda mannskor. hilsen Martha med familie. Hilsen Martha
Takk etter dødsfall