Takk

09.02.2020

Hjertelig takk for all omtanke ved Karen Ingvarda Nikoline Vedø's bortgang. Familien
Takk etter dødsfall