Tusen takk

for all vennlig deltagelse, pengegaver og oppmerksomhet ved vår kjære umistelige pappa, Ivar-Arne Grindstad's tragiske bortgang. Vi er evig takknemlige. Hilsen Ivar-Arne's døtre Lisbeth og Stine Grindstad

Publiseringsdato 16.10.2022
Takk etter dødsfall