Inger Antonsen

Den 12. august fyller vår gode, snille, omsorgsfulle kone og mamma 80 år. De beste gratulasjoner på dagen ønskes fra Ole, barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn

Publiseringsdato 08.08.2022




Gratulasjoner