Hjertelig takk

for omtanke, blomster og minnegave ved Einar Skatvolds bortgang. Gerd med familie

Publiseringsdato 01.07.2022
Takk etter dødsfall