Hjertelig Takk

For deltakelse, gaver telefoner og blomster i anledning vår kjære Reidun Torgersens bortgang. Takk til personalet på kortidsavdelingen på Frøya helsetun for god omsorg og pleie Familien

Publiseringsdato 03.05.2022
Takk etter dødsfall