Greger Kløven Hammer

15.11.2021

27. September kom Greger til verden, 55 cm lang og 4640 g. Lykkelige foreldre er Morten Kløven og Katrin Støen Hammer.
Nyfødte