Helga Gundersen

08.10.2021

Hurra for evigunge Helga, som fyller 90 år 10.oktober Tom, Elsie og Wenche med familier




Gratulasjoner