Hjertelig takk

07.06.2021

for vennlig deltakelse, blomster, hilsninger og minnegaver i anledning Ragnar Faksvåg bortgang. Ida m/fam
Takk etter dødsfall