Sivert Strøm Jensen

10.04.2021

Sivert ble født 15.02 på St. Olavs, 2850 gram og 47 cm. Julie Strøm og Frode Jensen
Nyfødte