Kent Ronny Størvold

06.03.2021

Gratulerer så my me 30-års dan den 7/3-2021! Sjøl om du no e 30år å meste hår å alt såm e, så sætt vi utrolig pris på dæ! Husk at live e ferr kort te å ikke smil, smil mens du enda har tenner! Håper du får en fantastisk dag og flere flotte bingo kvelder! Hilsen broderen og gjengen