Hjertelig takk

04.03.2021

Vi takker for all omtanke, blomster, minnegaver, hilsninger og omsorg fra kollegaer, venner og naboer i forbindelse med vår kjære Reidar Skatvold's bortgang. Familien
Takk etter dødsfall