Hjertelig takk

14.01.2021

for vennlig deltagelse, blomsterhilsninger og minnegave til Frøya Sykehjem, Miljø 1, ved Mary A. Olafsen sin bortgang. Kirsten, Eilert og Tore Johnny med familier.
Takk etter dødsfall